Aktualności

Patriotyczny projekt z Borkowic dofinansowany przez Fundację PZU.

Już na początku czerwca w NSOS-W S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach rozpoczną się zajęcia w ramach projektu pt. „Patriotyzm małej ojczyzny na tle patriotyzmu narodowego” dofinansowanego przez Fundację PZU.

Uczniowie Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego S.A.K. „OPOKA” będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach historycznych, plastycznych, filmowych, konkursach, spacerach i wycieczkach edukacyjnych.

Partnerem projektu promującego patriotyzm, tożsamość narodową i wiedzę historyczną o Polsce i małej ojczyźnie jest Fundacja PZU. Dotację otrzymała Fundacja Ich Moc, która prowadzi NSOS-W S.A.K. „OPOKA” w Borkowicach.